Cégünk Adatai:

Cégnév: THE BEST CERAMIC s.r.o.
Cím: Námestie M. R. Štefánika 3/15, 945 01 Komárno
Adószám: SK2024178475
e-mail: info@csaptelepekszaniterek.hu
Weboldal: http://www.csaptelepekszaniterek.hu
Telefonszám: +36707020708

Az csaptelepekszaniterek.hu internetes portálon szereplő eszközök webáruházon
keresztüli online értékesítésként vásárolható meg. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a “kosár” funkcióval megjelölt termék webáruházunkon keresztül kiszállítással
rendelhetők.

A jelen Üzletszabályzat tartalmazza a THE BEST CERAMIC s.r.o. (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, azaz a csaptelepekszaniterek.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő az csaptelepekszaniterek.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. A THE BEST CERAMIC s.r.o. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

1. A szerződés létrejötte
Megrendelés folyamata A THE BEST CERAMIC s.r.o. a megrendelésre vonatkozó összes adatot titkosított adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése érdekében a felhasználó számítógépén „cookie”-k kerülnek letárolásra. A webáruházban történt megrendelés leadását követően az csaptelepekszaniterek.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a csaptelepekszaniterek.hu portálon végrehajtott megrendelést követően a THE BEST CERAMIC s.r.o. munkatársa által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és a THE BEST CERAMIC s.r.o. között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

2. Szállítási feltételek
A csaptelepekszaniterek.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 2-8 munkanap, de legfeljebb 14 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és  raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy postára adja.
A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet a THE BEST CERAMIC s.r.o. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az csaptelepekszaniterek.hu portálon megrendelt terméket átvette. A THE BEST CERAMIC s.r.o. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát. A THE BEST CERAMIC s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést követően utólagosan változtasson a fuvardíjon a megrendelővel egyeztetve.

3. Árak, fizetési mód és fizetés
A csaptelepekszaniterek.hu webáruházában a termékek bruttó vételára van feltüntetve. A THE BEST CERAMIC s.r.o. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk! A képek nem adják 100%-ban vissza a valós színeket!
A csaptelepekszaniterek.hu portálon csak és kizárólag Szlovákiába vagy Magyarországra történő kiszállítással rendelhetőek meg a termékek. Kiszállítás díja súlyhatáronként változik. Egy megrendelés maximum 40kg lehet. 40kg átlépése esetén új megrendelés leadása szükséges. Egyes esetekben a szállítási díj megállapodás kérdése, amelyet kérjük, hogy egyeztessen munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt.
A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.
A termékek vételára ára nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, a THE BEST CERAMIC s.r.o. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére. Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be a THE BEST CERAMIC s.r.o. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg a THE BEST CERAMIC s.r.o.-nak vagy megbízottjának.

4. A jótállás (garancia), szavatosság
A THE BEST CERAMIC s.r.o. a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazza termékeit! A THE BEST CERAMIC s.r.o. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse. A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, a THE BEST CERAMIC s.r.o. semminemű egyéb jótállást nem vállal.
Egyes gyártók és termékek garanciális feltételei itt érhetőek el.

5. A felelősség korlátozása
A THE BEST CERAMIC s.r.o. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
A THE BEST CERAMIC s.r.o. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A THE BEST CERAMIC s.r.o. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

A THE BEST CERAMIC s.r.o. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

6. A termék visszaszolgáltatása
A Vevő a THE BEST CERAMIC s.r.o.-val kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül a THE BEST CERAMIC s.r.o.-hoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget a THE BEST CERAMIC s.r.o. az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a kézikönyveket,
vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, a THE BEST CERAMIC s.r.o. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. A THE BEST CERAMIC s.r.o. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.
Amennyiben a terméket a THE BEST CERAMIC s.r.o. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, a THE BEST CERAMIC s.r.o. a terméket kicseréli.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a THE BEST CERAMIC s.r.o. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
THE BEST CERAMIC s.r.o.
Levelezési cím: 1107. Budapest, Száva utca 12.
Telefon: +36707020708
E-mail: info@csaptelepekszaniterek.hu
Weboldal: http://www.csaptelepekszaniterek.hu

A THE BEST CERAMIC s.r.o. az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a THE BEST CERAMIC s.r.o. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a THE BEST CERAMIC s.r.o. köteles öt évig megőrizni.
A THE BEST CERAMIC s.r.o. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott
közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-16:00 között fogadja.

8. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a THE BEST CERAMIC s.r.o. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a THE BEST CERAMIC s.r.o.-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Elérhetőségeket itt találhatnak:
X.kerületi Hivatal
Cím: 1102 Budapest, Endre utca 10.
Telefonszám: 36 1 795 8710
Fax: 36 1 237 4824
Járás illetékességi területe: Budapest X.kerület
Másodfokú eljárásban:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: 36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hatósági Tanácsadó Iroda:

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Péntek: 10.00-12.00
telefonos ügyfélfogadás: 36-1/450-2598
Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken:09.00-13.00

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00
telefonos ügyfélfogadás: 36-1/450-2592
Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken: 09.00-13.00

Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése
céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Egyéb feltételek
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A THE BEST CERAMIC s.r.o. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.